Veiligheidscoördinatie

Met bijna vijfentwintig jaar ervaring is Vekmo vandaag uitgegroeid tot het meest gerenommeerde veiligheidscoördinatiebureau van Vlaanderen. De afgelopen jaren waren we betrokken bij de coördinatie van ruim 5000 projecten van diverse aard: nieuwbouwwerken, renovatiewerken, sloopwerken, industriebouw, zorginstellingen, wegenwerken, spoorwegwerken, bodemsaneringswerken, ....

Het is de missie van Vekmo om levens te redden op de grootste bouwwerven in België door het veiligheidspeil op de werf continue naar een hoger niveau te tillen. Daarbij hebben we aandacht voor het milieu vanuit een circulaire strategie.

Dit doen we door een hoogkwalitatieve veiligheidscoördinatie aan te bieden, zowel in de ontwerp- als uitvoeringsfase van het project. Conform de wetgeving, maar pragmatisch zoeken we naar veiligheidsoplossingen, in nauw overleg met bouwheer, ontwerper en de aannemers.

Om onze missie kracht bij te zetten, leiden we bij Vekmo ook veiligheidscoördinatoren op.  Zo studeren er jaarlijks ongeveer dertig coördinatoren af aan ons erkend opleidingsinstituut Vekmo Training.

Ontdek het verschil tussen de ontwerp- en verwezenlijkingsfase

Ontwerpfase – veiligheidscoördinatie

De veiligheidscoördinator ontwerp identificeert de risicovolle elementen in het ontwerp. Hij adviseert in eerste instantie de bouwheer en ontwerper over de mogelijke preventiemaatregelen, die in het ontwerp nog kunnen worden geïntegreerd. Zodat er na ingebruikname van het gebouw, veilige postinterventies kunnen worden uitgevoerd. De veiligheidscoördinator ontwerp adviseert in de ontwerpfase bijvoorbeeld over veilige hoogtes van borstweringen of de beste uitvoeringsmethode voor het poetsen van glasgevels. De redenen van de gemaakte ontwerpkeuzes zal hij opnemen in het postinterventiedossier.

Daarnaast zal de veiligheidscoördinator ontwerp de risico’s inventariseren tijdens de uitvoering van het bouwproject. Hierbij gaat vooral aandacht naar de wederzijdse inwerking van activiteiten van de verschillende aannemers, die tegelijkertijd of na elkaar op de werf aanwezig zijn. Deze risicoanalyse vormt samen met de voorgestelde preventiemaatregelen de basis van het veiligheids- & gezondheidsplan van de veiligheidscoördinator ontwerp.

Deze fase is van het grootste belang en biedt de veiligheidscoördinator ontwerp de mogelijkheid zijn meerwaarde aan te tonen.

De taak van onze coördinatoren omvat tijdens de ontwerpfase onder andere:

 • opvragen van (eventueel) bestaande postinterventiedossiers (PID)
 • verkennend plaatsbezoek
 • besprekingen met opdrachtgever en ontwerper
 • analyse en suggesties m.b.t. materiaalkeuze, bereikbaarheid en later onderhoud
 • inventarisatie van alle knelpunten en verhoogde risico’s voor de uitvoering
 • voorstellen van suggesties naar uitvoeringsmethodes, gebruikte materialen, inplanting, werforganisatie,...
 • inventarisatie van alle aspecten met betrekking tot latere interventies
 • vastleggen van de te voorziene preventiemaatregelen
 • opstellen en finaliseren van alle coördinatie-instrumenten (veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek, postinterventiedossier)
 • advies over de ingediende offertes
 • opmaken van een verslag voor alle prestaties (bezoek, vergadering,…)

Verwezenlijkingsfase - veiligheidscoördinatie

Tijdens de uitvoeringsfase heeft de veiligheidscoördinator een preventieve, controlerende en administratieve functie. Tijdens deze fase draagt de veiligheidscoördinator Vewezenlijking zorg voor onder andere:

 • coördinatie van het toepassen van de algemene preventie- en beschermingsregels
 • werfbezoeken
 • actualisatie van het veiligheids-en gezondheidsplan
 • beheer van het coördinatiedagboek
 • ondersteuning van de preventieadviseurs van opdrachtgever en aannemers
 • opmaak van het postinterventiedossier (PID)
 • verstrekken van bijkomend advies waar nodig

Met het oog op een vlotte coördinatie en communicatie voorziet Vekmo een aangepaste bezoekfrequentie, afhankelijk van het aantal aanwezige aannemers en de voorkomende risico’s op de bouwplaats.

Interesse in onze diensten?

Heb je als bedrijf of overheidsdienst nood aan veiligheids- of bouwcoördinatie, sloopopvolging, bouwtechnische expertises of wil je een opleiding volgen. Beschrijf dan kort je vraag. Onze experten gaan ermee aan de slag en contacteren je zo snel mogelijk met een voorstel of gepast antwoord.

Scroll naar boven