Bouwtechnische expertises

Heb je schade of zijn er bouwkundige uitdagingen of gebreken waar je advies over nodig hebt? Weet dan dat Vekmo veel meer doet dan enkel bouwcoördinatie. Dankzij meer dan twintig jaar ervaring op het terrein helpen onze experts jou snel en efficiënt verder met ieder bouwkundig probleem.

Je kan op ons een beroep doen voor diverse bouwtechnische expertises.

Plaatsbeschrijvingen

Klassieke plaatsbeschrijving

De plaatsbeschrijvingen omvatten een volledige en nauwkeurige weergave van de toestand waarin eigendommen, zowel roerend als onroerend, zich bevinden op het ogenblik van het onderzoek. Dit betreft alle eigendommen die op een of andere wijze nadelige invloeden zouden kunnen ondergaan door de uitvoering van de werken.

De plaatsbeschrijver-expert zal op voorhand de eigenaar(s) van de te bezoeken panden de dag en het uur meedelen voor het plaatsbezoek. Hij zal hen in dit schrijven ook verzoeken om zich eventueel te laten bijstaan door een raadsman of deskundige om het tegensprekelijk karakter van de vaststellingen te verzekeren.

De plaatsbeschrijving zal bestaan uit:

  • een nauwkeurige tekstuele beschrijving
  • een visualisering van de bestaande situatie d.m.v. foto’s en 3D gebouwenscan (binnen)
  • een ontvangstmelding en door de eigenaar(s) voor akkoord ondertekend exemplaar

Het eindrapport beslaat een geschreven tekst met vermelding van de wijzigingen t.o.v. de originele plaatsbeschrijving, aangevuld met foto’s van de gebeurlijke schadegevallen.

Plaatsbeschrijving met 3D-gebouwenscanner

Vekmo beschikt over een 3D gebouwenscanner die kan worden ingezet voor het uitvoeren van hoogresolutie 3D fotografie plaatsbeschrijvingen. Met deze gebouwenscanner kan je eveneens tot op de millimeter nauwkeurig volledige gebouwen in 3D opmeten. Deze meting kan je dan converteren in 2D plattegrond plannen en 3D BIM modellen.

Overige bouwtechnische expertises

  • Onderzoek bouwschade
  • Bouwfysische problemen
  • Onderzoek bij stabiliteitsissues
  • Betonrot vaststellen enz.

Wij brengen het probleem in kaart en zoeken samen naar een definitieve oplossing.

Contacteer ons zeker bij vragen, we bekijken meteen of we jou kunnen helpen.

Interesse in onze diensten?

Heb je als bedrijf of overheidsdienst nood aan veiligheids- of bouwcoördinatie, sloopopvolging, bouwtechnische expertises of wil je een opleiding volgen. Beschrijf dan kort je vraag. Onze experten gaan ermee aan de slag en contacteren je zo snel mogelijk met een voorstel of gepast antwoord.

Scroll naar boven