Privacybeleid

Algemeen

Deze Privacyverklaring regelt de verwerking van uw persoonsgegevens als een onderdeel van het gebruik van onze websites www.vekmo.be en www.asbestinventaris.vlaanderen, alsook de diensten die daarmee verband houden. Deze verwerkingen worden steeds uitgevoerd door VEKMO NV (hierna VEKMO) als verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te 3980 Tessenderlo, Industrieweg 45 met ondernemingsnummer BE 0473.588.048.

Het beschermen van persoonsgegevens van klanten en bezoekers is erg belangrijk voor VEKMO. Daarom stellen we alles in het werk op deze gegevensbescherming te waarborgen en steeds conform de General Data Protection Regulation (GDPR) te handelen wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. In hoofde van de persoonsgegevens die wij verwerken op onze website [email protected] zal VEKMO steeds optreden als verwerkingsverantwoordelijke.

Meer concreet zal VEKMO de persoonsgegevens steeds rechtmatig behandelen voor welbepaalde doeleinden. Wij zullen het nodige doen om nooit meer persoonsgegevens te vragen dan noodzakelijk voor het doel of om deze persoonsgegevens langer dan nodig te bewaren. Tot slot neemt VEKMO de passende technische en organistatorische maatregelen die een passende beveiliging waarborgen zodat de persoonsgegevens worden beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Voor meer informatie kan u zich steeds wenden tot het VEKMO Data Protection Team op [email protected].

Deze Privacyverklaring was laatst bijgewerkt op 23 augustus 2022. VEKMO behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring naar eigen goeddunken aan te passen. Het zal de bezoekers hier ook steeds van op de hoogte brengen.

Persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens definiëren wij als een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Conform de huidige regelgeving verstaan we onder persoonsgegevens alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn naam, adres of e-mailadres, maar tevens valt hier uw IP-adres onder.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Verwerkingsdoeleinden Rechtsgrond
Verwerken van uw vraag via het
contactformulier, per mail, telefonisch of via social media
Gerechtvaardigd belang: om een antwoord te kunnen bieden op uw vraag.
Direct marketing doeleinden om u te kunnen voorzien van individuele communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Gerechtvaardigd belang: om u te kunnen informeren over onze aanbiedingen
U informeren met behulp van periodieke nieuwsbrieven Toestemming
Klantenbeheer Uitvoering van een overeenkomst
Interne doeleinden zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek om de producten, diensten en communicatie te verbeteren Gerechtvaardigd belang

Aan wie geven wij uw persoonsgegevens door?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier bezorgen aan derden, tenzij dit wettelijk vereist is of tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

VEKMO weerhoudt zich het recht om de persoonsgegevens te anonimiseren en bijgevolg zo over te maken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

VEKMO zal het nodige doen om de persoonsgegevens louter binnen de Europese Economische Ruimte te verwerken, behoudens voor de volgende verwerkers:

• MAILCHIMP

Deze doorgiftes zijn onderworpen aan het EU – US Privacy shield. Zij zullen het nodige doen om uw persoonsgegevens ook buiten de EER adequaat te beschermen

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als dit nodig is voor de doeleinden omschreven in deze Privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. In dat geval zullen wij het nodige doen om de verwerking van uw persoonsgegevens zo snel mogelijk stop te zetten.

Welke rechten kan u als betrokkene uitoefenen?

U heeft als betrokkene het recht op inzage tot alle persoonsgegevens die VEKMO over u verwerkt.

U heeft als betrokkene het recht op rectificatie te vragen over persoonsgegevens die onjuist of onnauwkeurig zijn.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming bent u steeds in de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken. Dit kan door contact op te nemen met ons Data Protection Team op [email protected].

U heeft als betrokkene het recht om te vragen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden van deze Privacyverklaring of als u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Dit recht kan echter niet worden uitgeoefend als VEKMO door een andere wettelijke bepaling gehouden is deze persoonsgegevens verder te verwerken.

Als u de bovenstaande rechten van de betrokkene wilt uitoefenen of als u verder nog vragen zou hebben kan u steeds contact opnemen met ons Data Protection Team op [email protected].

Wanneer u uw rechten wenst uit te oefenen zal u zich wel steeds ten gepaste wijze moeten identificeren. Dit gaat als u uw verzoek bijvoorbeeld stuurt vanaf het e-mailadres dat reeds bij ons bekend is.

Mocht u niet tevreden zijn met de behandeling van uw verzoek kan u steeds klacht in dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, zijnde de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u steeds terecht op www.privacycommission.be.

Cookies

Onze websites www.vekmo.be en www.asbestattest.vlaanderen maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie doet uw bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de website garanderen. De cookies worden voornamelijk gebruikt voor het bijhouden van uw sessie en om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Verder zal onze website gebruik maken van tracking cookies die uw surfgedrag analyseert zodat wij u kunnen informeren over activiteiten van VEKMO die u mogelijks interessant vindt. Deze analyse zal gebeuren met behulp van Google Analytics. Deze verwerking van uw persoonsgegevens zal louter plaatsvinden nadat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. U bent steeds in de mogelijkheid om uw toestemming hierover in te trekken.

Welke cookies gebruiken we?

VEKMO maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Meer informatie over de eigenschappen van de verschillende cookies kan u vinden in volgende tabel:

Persoonsgegevens Verwerkingsdoel Naam Type Rechtmatigheid Bewaartermijn
Geen persoonsgegevens Advertentiecookie van Google: registreert gedrag na het zien/klikken op een advertentie voor analyse. IDE Niet functioneel Toestemming Verloopt na 1 maand
Geen persoonsgegevens Maakt het mogelijk om berichten te sharen op LinkedIn. Bcookie, bscookie Niet functioneel Toestemming Verloopt na 2 jaar
Geen persoonsgegevens Maakt het mogeli- jk om berichten te sharen op LinkedIn lidc Niet functioneel Toestemming Verloopt na 1 dag
Geen persoonsgegevens Gebruikt voor de knop “volgen op linkedIn” IN_HASH Niet functioneel Toestemming Verloopt na het einde van de sessie
Voorkeurstaal wordt gelinkt aan profiel Onthoudt de gekozen taal van de bezoeker FluentLocale Niet functioneel Toestemming Verloopt na 3 maanden
Voorkeuren worden gelinkt aan profiel Onthoudt voorkeuren en instellingen PHPSESSID Niet functioneel Toestemming Verloopt bij het einde van de sessie
Geen persoonsgegevens Een cookie van YouTube die uw bandbreedte meet om te bepalen of u de nieuwe of de oude spelerinterface krijgt VISITOR_INF O1_LIVE Functioneel Gerechtvaardigd belang: werking website Verloopt na 6 maanden
Geen persoonsgegevens Een cookie van Youtube die uw gebruikersvoorkeuren opslaat. PREF Niet functioneel Toestemming Verloopt na 8 maanden
Geen persoonsgegevens Maakt het mogelijk voor bezoekers om YouTube-videos op de website te bekijken YSC Functioneel Gerechtvaardigd belang: werking website Verloopt bij het einde van de sessie
Geen persoonsgegevens Deze cookie wordt door YouTube geplaatst op pagina’s met een embedded Youtube-video Remote_sid Functioneel Gerechtvaardigd belang: werking website Verloopt na 8 maanden
Geen persoonsgegevens Onthoudt de keuze van de bezoeker omtrent de cookie Cookiesplease_ status Functioneel Toestemming Verloopt na 1 jaar

Laatste wijziging 23 augustus 2022

Scroll naar boven