Ontwerpfase | Veiligheidscoördinatie

 

De Veiligheidscoördinator Ontwerp identificeert de risicovolle elementen in het ontwerp. Hij adviseert in eerste instantie de bouwheer en ontwerper over de mogelijke preventiemaatregelen, die in het ontwerp nog kunnen worden geïntegreerd. Zodat er na ingebruikname van het gebouw, veilige “postinterventies” kunnen worden uitgevoerd. De Veiligheidscoördinator Ontwerp adviseert in ontwerpfase bijvoorbeeld over veilige hoogtes van borstweringen of de beste uitvoeringsmethode voor het poetsen van glasgevels. De verantwoorden van de gemaakte ontwerpkeuzes zal hij opnemen in het Postinterventiedossier.

Daarnaast zal de Veiligheidscoördinator Ontwerp de risico’s inventariseren tijdens de verwezenlijking van het bouwproject. Hierbij gaat vooral aandacht naar de wederzijdse inwerking van activiteiten van de verschillende aannemers die tegelijkertijd of na elkaar op de werf aanwezig zijn. Deze risicoanalyse vormt tezamen met de voorgestelde preventiemaatregelen de basis van het Veiligheids- & Gezondheidsplan van de Veiligheidscoördinator Ontwerp.

Deze fase is van het grootste belang en biedt de Veiligheidscoördinator Ontwerp de mogelijkheid zijn meerwaarde aan te tonen.
De taak van onze coördinatoren omvat tijdens de ontwerpfase onder andere:

 • opvragen van (eventueel) reeds bestaande postinterventiedossiers (PID)
 • verkennend plaatsbezoek
 • besprekingen met opdrachtgever en ontwerper
 • analyse en suggesties m.b.t. materiaalkeuze, bereikbaarheid en later onderhoud
 • inventarisatie van alle knelpunten en verhoogde risico’s voor de verwezenlijking
 • voorstellen van suggesties naar uitvoeringsmethodes, gebruikte materialen, inplanting, werforganisatie,...
 • inventarisatie van alle aspecten met betrekking tot latere interventies
 • vastleggen van de te voorziene preventiemaatregelen
 • opstellen en finaliseren van alle coördinatie-instrumenten (veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek, postinterventiedossier)
 • advies over de ingediende offertes
 • opmaken van een verslag voor alle prestaties (bezoek, vergadering,…)

Wilt u een offerte op maat?

Vul het formulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op

VRAAG HIER UW OFFERTE AAN