Burgerlijke bouwkunde

vekmo-web-visuals-burgerlijke bouwkunde-kleur

Ingewikkelde werken van burgerlijke bouwkunde laten toe het historische viaduct uit 1929 met een lengte van 600 meter gelegen in Sint-Anna-Pede te vernieuwen en te verbreden naar vier sporen met een maximale vrijwaring van het oorspronkelijke uitzicht.

Hiervoor worden de pijlers van een nieuwe fundering voorzien met micropalen. Het brugdek rust op een pijlersysteem: dit zijn telkens een stel van vier zuilen en een doorlopend blok (afgewerkt zoals halfzuilen), welke rusten op een betonnen boog en op de boogrug via twee afgesnuite hoeken. Het uitkragend brugdek werd bij deze werken verbreed door middel van betonnen liggers en de overspanningen gerealiseerd in een staalstructuur. Aan weerszij rust het viaduct op een talud waarover de spoorlijn loopt.

Scroll naar boven