Voorwaarden opleidingen Vekmo

Betalingsvoorwaarden:

De betaling gebeurt op ons rekeningnummer BE50 4700 5161 3118 na ontvangst factuur en voor de aanvang van het lessenpakket of het opsturen van de documentatiemap voor zelfstudie. 

Indien u de registratie wenst te annuleren, wordt een administratieve kost gevorderd van 100 euro, excl. BTW

 

Deelnemingsvoorwaarden:

  • voldoen aan de vereiste basisopleiding:
    • voor het niveau A: een Master diploma ingenieur OF een einddiploma van het hoger technisch onderwijs van universitair niveau OF van het hoger technisch of kunstonderwijs van het lange type
    • voor het niveau B: een diploma van het hoger secundair onderwijs
  • factuur volledig voldaan te hebben voor aanvang lessenpakket