Veiligheidsopleidingen

De persoon die de functie van Veiligheidscoördinator Ontwerp of Verwezenlijking uitoefent, moet conform het KB (van 25 januari 2001) betreffende Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen aan een aantal voorwaarden voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat de Veiligheidscoördinator beschikt over een diploma niveau A of niveau B dat afgeleverd werd door een erkende opleidingsverstrekker. Een diploma niveau A is vereist voor grote bouwprojecten (o.a. projecten van meer dan 2,5 miljoen euro). Voor kleinere bouwprojecten (o.a. als er geen coördinatiestructuur vereist is) volstaat het diploma niveau B.

Vekmo biedt volgende opleidingen aan, onder erkenning van FOD WASO:

Opleiding Veiligheidscoördinator niv A of B via zelfstudie

Lees meer of schrijf je in.

 Opleiding Veiligheidscoördinator niv A (160u – 20 opleidingsdagen) 

Lees meer of schrijf je in.

 Opleiding Veiligheidscoördinator niv B (80u – 10 opleidingsdagen) 

Lees meer of schrijf je in.