Verwezelijkingsfase

Tijdens de verwezenlijkingfase heeft de Veiligheidscoördinator een preventieve, controlerende en administratieve functie.
Tijdens deze fase draagt de Veiligheidscoördinator Verwezenlijking zorg voor onder andere:

  • coördinatie van het toepassen van de algemene preventie- en beschermingsregels
  • werfbezoeken
  • actualisatie van het veiligheids-en gezondheidsplan
  • beheer van het coördinatiedagboek
  • ondersteuning van de preventieadviseurs van opdrachtgever en aannemers
  • opmaak van het postinterventiedossier (PID)
  • verstrekken van bijkomend advies waar nodig

Met het oog op een vlotte coördinatie en communicatie voorziet Vekmo een aangepaste bezoeksfrequentie, afhankelijk van het aantal aanwezige aannemers en de voorkomende risico’s op de bouwplaats.