Ontwerpfase

De Veiligheidscoördinator Ontwerp identificeert de risicovolle elementen in het ontwerp en stelt op basis daarvan een veiligheids- & gezondheidsplan op met daarin de te nemen veiligheidsmaatregelen voor een veilig verloop van de uitvoering.
Deze fase is van het grootste belang en biedt de Veiligheidscoördinator Ontwerp de mogelijkheid zijn meerwaarde aan te tonen.
De taak van onze coördinatoren omvat tijdens de ontwerpfase onder andere:

 • opvragen van (eventueel) reeds bestaande postinterventiedossiers (PID)
 • verkennend plaatsbezoek
 • besprekingen met opdrachtgever en ontwerper
 • analyse en suggesties m.b.t. materiaalkeuze, bereikbaarheid en later onderhoud
 • inventarisatie van alle knelpunten en verhoogde risico’s voor de verwezenlijking
 • voorstellen van suggesties naar uitvoeringsmethodes, gebruikte materialen, inplanting, werforganisatie,...
 • inventarisatie van alle aspecten met betrekking tot latere interventies
 • vastleggen van de te voorziene preventiemaatregelen
 • opstellen en finaliseren van alle coördinatie-instrumenten (veiligheids- en gezondheidsplan, coördinatiedagboek, postinterventiedossier)
 • advies over de ingediende offertes
 • opmaken van een verslag voor alle prestaties (bezoek, vergadering,…)

Wenst u een offerte op maat?

Vul het formulier in en wij contacteren u binnen de 5 werkdagen. 

VRAAG HIER UW OFFERTE