Veiligheidsopleidingen

De persoon die de functie van Veiligheidscoördinator uitoefent, moet conform het KB betreffende Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen beschikken over een diploma niveau A of niveau B. Een diploma niveau A is vereist voor grote bouwprojecten (> 3,2 miljoen euro). Voor kleinere bouwprojecten volstaat het diploma niveau B.

VEKMO is een door de overheid erkend opleidingsinstituut. Wij bieden volgende mogelijkheden aan tot het behalen van een diploma Veiligheidscoördinator niveau A of niveau B. 

Opleidingspakketten

1. Opleiding Veiligheidscoördinator niveau A (160u, lesoverzicht hieronder) : 2.950 euro, excl. BTWREGISTREER HIER 
2. Opleiding Veiligheidscoördinator niveau B (80u, lesoverzicht hieronder)   : 1.900 euro, excl. BTW - REGISTREER HIER
3. Bijscholingslessen voor Veiligheidscoördinatoren & Preventieadviseurs (Keuze uit meer dan 20 onderwerpen, lesoverzicht hieronder): 150 euro, excl. BTW per les. Kies bij de registratie voor de juiste module. REGISTREER HIER

De lessen gaan door in onze opleidingszaal te Heverlee.

Zelfstudie

Heeft u niet de tijd om deel te nemen aan de lessen, dan kan u na het zelfstudietraject deelnemen aan het examen Veiligheidscoördinator niveau A of niveau B. De voorbereiding op het examen bestaat uit de zelfstudie van de vigerende wetgeving (Welzijnswet, KB’s Tijdelijke & Mobiele Bouwplaatsen ea.) en de relevante publicaties die door u zelf worden opgezocht. U krijgt van ons ter aanvulling een documentatiemap met de meest relevante wetteksten (Welzijnswet en KB’s Tijdelijke & Mobiele Bouwplaatsen) en de slides die onze lesgevers gebruiken bij hun lessen. Deze documentatie is echter niet te beschouwen als volwaardige syllabus, enkel als aanvullende informatie. U zal zelf het één en ander moeten opzoeken en eventueel specialisten ter zake moeten bevragen om op het examen goed te scoren. Bij twijfel volgt u best ons volledig opleidingspakket niveau A of niveau. B. U kan zich als voorbereiding ook registreren voor één of meer van onze 'Losse Modules'. Voor info en prijzen over die modules, zie ‘Bijscholingen voor Veiligheidscoördinatoren & Preventieadviseurs’ bij de opleidingspakketten.

Prijs Zelfstudie (incl. documentatie en examen): 1.100 euro, excl. BTW - REGISTREER HIER

De examendagen worden maandelijks voorzien op de laatste dinsdagochtend van de maand en worden als volgt verrekend:
- 1e examenkans theorie & praktijk (mondelinge verdediging eindwerk) inclusief zelfstudie
- 2e examenkans theorie: 150 euro
- 2e examenkans praktijk: 300 euro

 Lees hier de betalings- en deelnemingsvoorwaarden voor zowel de opleidingen als zelfstudiekeuze.

 

Lessenoverzicht