Asbestinventaris & Asbestattesten

 

Onze Asbestdeskundigen zijn reeds jaren actief in asbestonderzoek en de begeleiding van asbestsaneringen.

Een asbestattest (ofwel asbestinventarisatieattest) wordt opgemaakt na asbestinventarisatie van een gebouw door een gecertificeerde asbestdeskundige. VEKMO beschikt over een team van ervaren deskundigen gecertificeerd voor de opmaak van een asbestinventaris.

U kan op ons beroep doen voor:

  • Asbestinventarisaties cfr de Belgische arbeidswetgeving
  • Asbestattesten cfr de Vlaamse regelgeving
  • Adviesverlening inzake asbestbeheersing
  • De coördinatie en opvolging van asbestverwijderingswerken 

In de Asbestinventaris staat onder meer beschreven welke gebouwonderdelen asbest bevatten en hoe het asbest veilig kan worden beheerd of verwijderd. Deze informatie is belangrijk ter bescherming van de gezondheid van werknemers, die in gebouwen werken waarin nog asbest aanwezig is. Deze asbestinventaris is verplicht voor bedrijfsgebouwen in gans België.

Het Asbestattest is dan weer nodig in Vlaanderen bij de verkoop van woningen. Het onderzoek ter plaatse gebeurt ongeveer een gelijkaardige manier, doch volgens een strikt protocol, opgesteld door de Vlaamse overheid. Vekmo beschikt over ongeveer 5 erkende Asbestdeskundigen. Het bestellen van asbestattesten kan makkelijk via onze spin-off www.asbestattest.vlaanderen