VEKMO: onze diensten

Veiligheidscoördinatie

 

Met een twintigtal Veiligheidscoördinatoren in het veld, is VEKMO na 22 jaar, uitgegroeid tot het grootste veiligheidscoördinatiebureau van Vlaanderen. In de afgelopen jaren waren we verantwoordelijk voor het begeleiden van minstens 5000 projecten van verschillende typen: woon-, school- en administratiegebouwen, rust- en zorginstellingen, ziekenhuizen, wegenwerken, waterzuiveringsinstallaties, spoorwegwerken, civiele werken en grote industriële projecten.

Het is onze missie het veiligheidspeil in de Vlaamse bouwsector te verhogen. Dit doen we door een hoogkwalitatieve veiligheidscoördinatie aan te bieden, zowel in de ontwerp- als verwezenlijkingsfase van het project. Conform de wetgeving, maar pragmatisch wordt naar veiligheidsoplossingen gezocht, in nauw overleg met bouwheer, ontwerper en de aannemers.

Om onze missie kracht bij te zetten, leiden we bij VEKMO ook Veiligheidscoördinatoren op.  Zo studeren er jaarlijks ongeveer 30 coördinatoren af aan ons erkend opleidingsinstituut VEKMO Training

 

Lees meer

Opleiding Veiligheidscoördinator
Lees meer

Sloopopvolgingsplan, SOP

 

Wanneer u in het Vlaamse Gewest renovatie- of sloopwerken plant, is het verplicht om een Sloopopvolgingsplan toe te voegen aan uw omgevingsvergunning, ingeval de omvang van het gebouw > 1000 m³ bij niet-residentieel gebruik of > 5000 m³ bij residentieel gebruik. Het doel van deze maatregel is het selectief slopen van gebouwen stimuleren om zo tot meer hoogwaardige afvalstoffen te komen tijdens de sloopwerken. Het sloopopvolgingsplan omvat zowel een sloopinventaris als een asbestinventaris. Onze Sloopdeskundigen zijn erkend door sloopbeheerorganisatie Tracimat.

 

Aanvullende Sloopcoördinatie

Onze deskundigen zijn ook inzetbaar voor de verdere volledige begeleiding van sloopwerven. Onze landmeters meten zo nodig de gebouwen precies op en onze sloopdeskundigen werken de verdere plannen, meetstaat en een uitgebreid sloopbestek uit. Aanbestedingen en offerteaanvragen worden door ons begeleid.

Wij hebben ook ervaring met subsidieaanvragen in het kader van vernieuwing van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, waarbij maar liefst tot 60% van de totale sloopkost werd succesvol werd gesubsidieerd.

Lees meer

Asbestinventaris & Asbestattesten

 

Onze Asbestdeskundigen zijn reeds jaren actief in asbestonderzoek en de begeleiding van asbestsaneringen.

Een asbestattest (ofwel asbestinventarisatieattest) wordt opgemaakt na asbestinventarisatie van een gebouw door een gecertificeerde asbestdeskundige. VEKMO beschikt over een team van ervaren deskundigen gecertificeerd voor de opmaak van een asbestinventaris.

U kan op ons beroep doen voor:

  • Asbestinventarisaties cfr de Belgische arbeidswetgeving
  • Asbestattesten cfr de Vlaamse regelgeving
  • Adviesverlening inzake asbestbeheersing
  • De coördinatie en opvolging van asbestverwijderingswerken 

In de Asbestinventaris staat onder meer beschreven welke gebouwonderdelen asbest bevatten en hoe het asbest veilig kan worden beheerd of verwijderd. Deze informatie is belangrijk ter bescherming van de gezondheid van werknemers, die in gebouwen werken waarin nog asbest aanwezig is. Deze asbestinventaris is verplicht voor bedrijfsgebouwen in gans België.

Het Asbestattest is dan weer nodig in Vlaanderen bij de verkoop van woningen. Het onderzoek ter plaatse gebeurt ongeveer een gelijkaardige manier, doch volgens een strikt protocol, opgesteld door de Vlaamse overheid. Vekmo beschikt over ongeveer 5 erkende Asbestdeskundigen. Het bestellen van asbestattesten kan makkelijk via onze spin-off www.asbestattest.vlaanderen

Lees meer

Preventieadvies - VCA consulting

 

Onze Preventieadviseurs zijn actief in diverse industriële- en bouwbedrijven, waar extra preventieadvies en ondersteuning nodig is voor de optimalisatie van het preventiebeleid

Wenst u het VCA certificaat te behalen? Laat u bijstaan door VEKMO bij de opbouw van uw Veiligheidszorgsysteem. 

Wij werken steeds op maat van de klant.

 

Lees meer

Bouwcoördinatie, Bouwtechnische expertises, Plaatsbeschrijvingen

U kan bij VEKMO terecht voor een kwalitatieve coördinatie van uw project. Onze Bouwexperts en Bouwcoördinatoren hebben een jarenlange ervaring in de organisatie van bouwprojecten. Wij werken enkel in opdracht van bouwheren en ontfermen ons over de opvolging van het hele bouwproject, vanaf ontwerpfase tot aan de oplevering. Tijdens de uitvoering controleren wij de kwaliteit van de gebruikte materialen en uitvoeringstechnieken op de werf. Hierbij houden we steeds kwaliteit, kosten en snelheid van de uitvoering in ons achterhoofd.  

VEKMO staat er voor bekend het project in een bepaalde aangename stroomversnelling te brengen. Wij organiseren uw project in overleg met uw architect, het studiebureau, de aannemers en koppelen uiteraard met u, de bouwheer, terug. U doet de investering, dus we spreken goed af tot waar onze beslissingsbevoegdheid grenst. Een goede communicatie is één van onze bedrijfswaardes. Kiezen voor een bouwcoördinator van VEKMO bespaart u tijd, stress en onvoorziene kosten. Ons ereloon verdient zich m.a.w. in een veelvoud terug.

U kan daarnaast op VEKMO beroep doen voor diverse bouwtechnische expertises, zoals bv.: 

  • Plaatsbeschrijvingen voor en na werken
  • Onderzoek bouwschade
  • Bouwfysische problemen 
  • Onderzoek bij stabiliteitsissues
  • Betonrot vaststellen enz.

Wij brengen het probleem in kaart en zoeken samen naar een definitieve oplossing.  

Contacteer ons gerust, we bekijken meteen of we u kunnen helpen.

 

 

Lees meer

Wilt u een offerte op maat?

Vul het formulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op

VRAAG HIER UW OFFERTE AAN