VEKMO: onze diensten

Veiligheidscoördinatie

 

Veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerven waar minimaal twee aannemers gelijktijdig of achtereenvolgens werkzaam zijn. Sinds de inwerkingtreding van de wetgeving inzake tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (het koninklijk besluit van 25 januari 2001) is VEKMO een gekende en gewaardeerde speler. Met een twintigtal coördinatoren in het veld zijn we na 20 jaar uitgegroeid tot het grootste veiligheidscoördinatiebureau van Vlaanderen. Vandaag werken we met de modernste online tools en garanderen we een correcte en pragmatische aanpak van onze werven.

In de afgelopen jaren waren we verantwoordelijk voor het begeleiden van minstens 3.500 projecten van verschillende typen: woon-, school- en administratiegebouwen, rust- en zorginstellingen, ziekenhuizen, wegenwerken, waterzuiveringsinstallaties, spoorwegwerken, civiele werken en grote industriële projecten.

Lees meer

Opleiding Veiligheidscoördinator
Lees meer

Veiligheidstoezicht

 

Onze Veiligheidstoezichters bieden ondersteuning tijdens de opvolging van gevaarlijke werken in fabrieken of op werven. Denk maar aan shutdown-activiteiten, werken in besloten ruimtes of werken op hoogte.

Onze toezichters controleren ter plaatse of de werknemers hun aangepaste veiligheidsuitrusting dragen en of de afgesproken veiligheidsvoorschriften op correcte wijze worden toegepast.

Er wordt op afgesproken frequentie gerapporteerd. Al naar gelang de noodzaak en de gewenste ondersteuning, leveren wij professionals met attesten: Brand- en veiligheids- en mangatwacht, eerstelijnsredding, gasdetectie, preventieadviseur niv. 2 of 3, specialist werken op hoogte, BA4/BA5-bevoegden.

Lees meer

Asbest expertise

 

Onze Asbestdeskundigen zijn reeds jaren actief in asbestonderzoek en de begeleiding van asbestsaneringen.

U kan op ons beroep doen voor:

  • Asbestinventarisaties
  • Visueel of destructief asbestonderzoek
  • Adviesverlening inzake asbestbeheersing
  • De coördinatie en opvolging van complexe sloop- en asbestverwijderingswerken
  • Controles in situ bij asbestsaneringswerken in hermetische onderdrukzones

 

Lees meer

Preventieadvies Bouw

 

Onze Preventieadviseurs zijn actief in diverse industriële- en bouwbedrijven, waar extra preventieadvies en ondersteuning nodig is voor de optimalisatie van het preventiebeleid. Onze professionals zijn perfect op de hoogte van de Welzijnswetgeving (wet van 4 aug. 1996) en de verschillende uitvoeringsbesluiten (bv. de KB's i.v.m. Dynamisch Risicobeheersingssysteem, Risicoanalyses, Globaal Preventieplan, Jaaractieplan, enz.). 

Wij werken steeds op maat van de klant.

Ook voor de implementatie van veiligheidszorgsystemen zoals OHSAS18001, VCA en BeSaCC kan u op onze knowhow beroep doen.

Lees meer

Plaatsbeschrijvingen

 

Vervelende discussies en onterechte schadeclaims vermijden na of tijdens een bouwproces?

Onze bouwkundig Ingenieur-Expert komt voor aanvang van de bouwwerken ter plaatse om een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te maken van de aangrenzende eigendommen. Het opstellen van dit document vereist zowel diepgaande, technische kennis als een precieze werkmethodiek en wordt daarom best overgelaten aan een ervaren bouwkundig expert.

Reeds aanwezige schade zoals barsten en verzakkingen worden nauwkeurig door ons beschreven en in beeld gebracht. Enkel op deze manier is het mogelijk om met zekerheid vast te stellen of (en in welke mate) de uitgevoerde werken invloed gehad hebben op de aanpalende eigendommen. De vaststellingen moeten een tegensprekelijk karakter hebben, dat wil zeggen dat de inhoud ervan moet worden goedgekeurd en ondertekend door de betrokken partijen. 

Lees meer

Wilt u een offerte op maat?

Vul het formulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op

VRAAG HIER UW OFFERTE AAN