VEKMO: onze diensten

Veiligheidscoördinatie

 

Veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerven waar minimaal twee aannemers gelijktijdig of achtereenvolgens werkzaam zijn. Sinds de inwerkingtreding van de wetgeving inzake tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (het koninklijk besluit van 25 januari 2001) is VEKMO een gekende en gewaardeerde speler. Met een twintigtal coördinatoren in het veld zijn we na 20 jaar uitgegroeid tot het grootste veiligheidscoördinatiebureau van Vlaanderen. Vandaag werken we met de modernste online tools en garanderen we een correcte en pragmatische aanpak van onze werven.

In de afgelopen jaren waren we verantwoordelijk voor het begeleiden van minstens 5000 projecten van verschillende typen: woon-, school- en administratiegebouwen, rust- en zorginstellingen, ziekenhuizen, wegenwerken, waterzuiveringsinstallaties, spoorwegwerken, civiele werken en grote industriële projecten.

Lees meer

Opleiding Veiligheidscoördinator
Lees meer

Veiligheidstoezicht

 

Onze Veiligheidstoezichters bieden ondersteuning tijdens de opvolging van gevaarlijke werken in fabrieken of op werven. Denk maar aan shutdown-activiteiten, werken in besloten ruimtes of werken op hoogte.

Onze toezichters controleren ter plaatse of de werknemers hun aangepaste veiligheidsuitrusting dragen en of de afgesproken veiligheidsvoorschriften op correcte wijze worden toegepast.

Er wordt op afgesproken frequentie gerapporteerd. Al naar gelang de noodzaak en de gewenste ondersteuning, leveren wij professionals met attesten: Brand- en veiligheids- en mangatwacht, eerstelijnsredding, gasdetectie, preventieadviseur niv. 2 of 3, specialist werken op hoogte, BA4/BA5-bevoegden.

Lees meer

Asbest- & Sloopinventarisatie

 

Onze Asbestdeskundigen zijn reeds jaren actief in asbestonderzoek en de begeleiding van asbestsaneringen.

U kan op ons beroep doen voor:

 • Asbestinventarisaties
 • Visueel of destructief asbestonderzoek
 • Adviesverlening inzake asbestbeheersing
 • De coördinatie en opvolging van complexe sloop- en asbestverwijderingswerken
 • Controles in situ bij asbestsaneringswerken in hermetische onderdrukzones

 

Sloopdeskundigen 

Wanneer u in het Vlaamse Gewest renovatie- of sloopwerken plant, is het verplicht om een sloopopvolgingsplan toe te voegen aan uw omgevingsvergunning, ingeval de omvang van het gebouw > 1000 m³ bij niet-residentieel gebruik of > 5000 m³ bij residentieel gebruik. Het doel van deze maatregel is het selectief slopen van gebouwen stimuleren om zo tot meer hoogwaardige afvalstoffen te komen tijdens de sloopwerken. Het sloopopvolgingsplan omvat zowel een sloopinventaris als een asbestinventaris. Onze Sloopdeskundigen zijn erkend door sloopbeheerorganisatie Tracimat.

 

Sloopcoördinatie

Onze deskundigen zijn ook inzetbaar voor de volledige begeleiding van sloopwerven. Onze landmeters meten zo nodig de gebouwen precies op en onze sloopdeskundigen werken een uitgebreid sloopbestek uit. Ook subsidieaanvragen, aanbestedingen en offerteaanvragen worden door ons begeleid.

U kan op ons beroep doen voor:

 • Opmeting gebouwen
 • Aanvragen omgevingsvergunning
 • Onderzoek en organisatie sloopsubsidies
 • De coördinatie en opvolging van de sloopwerken
 • Bijstand bij oplevering
Lees meer

Preventieadvies

 

Onze Preventieadviseurs zijn actief in diverse industriële- en bouwbedrijven, waar extra preventieadvies en ondersteuning nodig is voor de optimalisatie van het preventiebeleid. Onze professionals zijn perfect op de hoogte van de Welzijnswetgeving (wet van 4 aug. 1996) en de verschillende uitvoeringsbesluiten (bv. de KB's i.v.m. Dynamisch Risicobeheersingssysteem, Risicoanalyses, Globaal Preventieplan, Jaaractieplan, enz.). 

Wij werken steeds op maat van de klant.

Ook voor de implementatie van veiligheidszorgsystemen zoals OHSAS18001, VCA en BeSaCC kan u op onze knowhow beroep doen.

Lees meer

Bouwtechnische Expertises

 

VEKMO heeft een aantal breed inzetbare bouwkundig ingenieurs in de rangen. U kan op ons beroep doen voor diverse bouwtechnische expertises

 • Duurzaamheidsstudies
 • Energetisch onderzoek 
 • Second opinion EPB-verslaggeving
 • Onderzoek bij stabiliteitsissues
 • Betonrot vaststellen
 • Onderzoek bouwschade
 • Akoestische onderzoeken
 • Expertise bij vochtproblematiek
 • Plaatsbeschrijvingen voor en na werken

Wij proberen brengen het probleem in kaart en zoeken samen naar een definitieve oplossing.  

Contacteer ons gerust, we bekijken meteen of we u kunnen helpen.

 

Lees meer

Wilt u een offerte op maat?

Vul het formulier in en wij nemen binnen 5 werkdagen contact met u op

VRAAG HIER UW OFFERTE AAN