VCA consulting

vca consulting header

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, beter bekend onder de afkorting VCA, is een lijst met aandachtspunten en werkmethodes op het gebied van veiligheid en gezondheid. De VCA helpt werknemers in risicovolle werkomgevingen zoals de bouw om veiliger en gezonder hun werk te doen.

Bent u een aannemer en heeft u nood aan een VCA certificaat. VEKMO kan u hierbij correct ondersteunen.

Waarom is VCA nodig?

Aannemers laten met een VCA certificaat zien dat ze zich bewust zijn van de risico’s die ze lopen tijdens hun werk. Steeds meer opdrachtgevers kiezen ervoor om werkzaamheden alleen uit te besteden aan VCA-gecertificeerde aannemers. Ook deze aannemers kiezen op hun beurt weer voor VCA-onderaannemers. Niet vreemd dus dat het VCA certificaat onmisbaar is geworden in de Belgische bouwsector. 

Laat u ondersteunen door VEKMO bij uw VCA certificatie!

Hoe gaan we te werk?

01. Plan van aanpak

  • Door middel van onze quickscan krijgt u inzicht in hoeverre u al voldoet aan de VCA-eisen. 
  • Deze nulmeting resulteert in een plan van aanpak, waarin de verdere activiteiten worden vastgelegd om het VCA-certificaat te behalen. 

  • We controleren uw risicoanalyses en bieden ondersteuning bij de opmaak ervan, in samenwerking met de sleutelfiguren binnen uw bedrijf. 

02. VCA handboek

vca handboek

  • Afhankelijk van het VCA-certificaat dat u wilt behalen (VCA*, VCA** of VCA Petrochemie), dienen er procedures, documenten en formulieren opgemaakt te worden. 

  • Onze consultant bespreekt met u de benodigde procedures, instructies en formulieren en snijdt ze op maat voor uw bedrijf. Ons uitgangspunt hierbij is: zo praktisch mogelijk. De beste procedures passen op 1 A4tje.

03. Implementatie

Het in de praktijk brengen van de VCA procedures is minstens zo belangrijk als het beschrijven van het VCA-handboek. Onze adviseur is uw coach bij de implementatie van het VCA-systeem in uw bedrijf. Ook het geven van interne opleidingen kan mee voorzien worden in het VCA-traject.

04. Interne audit

  • Nadat het VCA-systeem is ingevoerd, controleert onze consultant of het ook in de praktijk goed werkt. Deze interne audit is een perfecte voorbereiding op de externe audit, die later zal gebeuren door een certificerende instantie. 

  • Als onze interne audit positief is, wordt de externe auditor uitgenodigd voor de VCA-certificering. Ook tijdens deze externe audit staan wij u bij tijdens het overtuigen van de auditor over de goede werking van uw VCA-organisatie. 

Een VCA certificaat voor uw aannemingsbedrijf? Het is mogelijk… 

Samen met VEKMO haalt u VCA binnen in uw bedrijf! Contacteer ons voor een vrijblijvend adviesgesprek. Ook voor bedrijven die reeds over een VCA certificaat beschikken, kunnen onze consultants worden ingeschakeld voor interne opvolgingsaudits. Het VCA certificaat behalen of behouden kan zonder zorgen met onze hulp. 

Meer weten? info@vekmo.be of 016/22.89.58